Om Rinneln

Kanalen mellan Sand och Lilltuvan, runt Obbolaön


Rinneln ligger ca 8 km från Umeå centrum i det älvnära området som kallas Sand. I söder ligger Lilltuvan och Stortuvan som är en del av naturreservatet Umeälvens delta.


I augusti varje år så passerar den årliga båtkonvojen genom Rinneln. Det är ett uppskattat arrangemang som genomförs av Umeå Motorbåtssällskap för att hylla den gamla traditionen "stugsista". Så här kan det se ut i sensommarmörkret - se FILM HÄR.


Historia kring Rinneln.
För ungefär 500 år sedan låg huvuddelen av Röbäcksslätten, Alvik, Ängsbacka samt alla öar i nuvarande älvmynningen under vatten. Först omkring 1820-talet har uppgrundning av nuvarande Sand skett och i början av 1900-talet kan man från kartor se att Sand, Lillsand och Hedmansgrundet byggts upp och att Sand separerats från fastlandet genom en älvfåra med namnet Mellandjupet/ Kodjupet.


För att upprätthålla farleden till Umeå gjordes en utgrävning 1889 av älvfåran mellan Tuvan och Flisbergsgrundet. Sand bands samman med fastlandet då Mellandjupet/Kodjupet grundades genom landhöjningen och sedimenteringen. När grusvägen byggdes i byn fyllde man med jordmassor och då bröts vattengenomströmmningen.


I samband med flottningen av virke i Umeälven från Baggböle sågverk till Holmsund, en sträcka på ca 20 kilometer, gjordes ett stopp vid Sand. För detta ändamål byggdes en stenkista.


Området Sand som tillhör Degernäs samfällighet, började bebyggas med sommarstugor redan på 1920-talet. Idag har stugorna omvandlats till åretruntbostäder. Andra stugor ersätts av nybygnationer.


Idag finns ett hundratal fastigheter i detta område, med huvuddelen (ca 90%) permanentboenden med villastandard. Fler och fler barnfamiljer flyttar in i området varje år, med närhet till förskolor och skolor på Söderslätt / Teg. Majoriteten av fastigheterna är arrenden (tomtuthyrning) via markägaren Degernäs Samfällighet som enligt AllaBolag.se beskriver sin verksamhet som just: "Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter". Några få utvalda i området har fått köpa lös sina tomter av markägaren.


Bolånemässigt för husägare med arrende, så finns både Swedbank och DanskeBank som beviljar bolån för husbyggare i detta attraktiva område. Området är inte detaljplanelagt ännu av kommunen. Kommunen beviljar bygglov i området för bostäder enligt villastandard. Några exempel är nockhöjder närmare 7m och med större villor långt över kommunens tidigare "guidande riktlinjer om 150kvm bruttoarea". "Lika inför lagen" råder lyckligtvis enligt Länsstyrelsen många omprövningar av nya bygglovshandlingar för området.

 

Området är naturskönt året om. Längst ner efter Sandvägen finns en spång över till Mittituvan som används för att komma till Obbolavägen. Dessutom som anslutning till naturreservatets naturstig som börjar vid Mittituvan.


Festplatsen på Sand har sedan 1920-talet varit ett populärt utflyktsmål för umeborna. Den som önskade kunde ta sig en svängom på dansbanan. Det var en nöjesplats med allt från chokladhjul till prickskytte och spelautomater. Man kunde köpa kaffe, läsk varmkorv mm.

Stora och välbesökta motorbåttävlingar vid namn "Sandregattan" hölls på denna plats. Tidningsannonsen nedan är från VK 1950.


Se film om motorbåtstävling på Sand 1922. Svenska Filminstitutet har lyckats att restaurera och digitalisera en film från UMS motorbåtstävling Sandregattan på Sand 1922. Utsikt från Sands Festplats. Umeå centrum längst älven ingår också. Umeås äldsta dansbana i Sand. Filmen är 7 min lång och ses HÄR.


Väg- och vatten sköts av Sands Samfällighet. Festplatsen arrenderas idag av Sands villaförening. Dansbanan är Umeås äldsta bevarade dansbana. Idag finns där lekpark, grillplats och grönytor för lek och samkväm. Området är privat, än om folk välkomnas att besöka platsen. Föräldrar ansvarar för sina barn vid lekplatsen och inom området.


Du tar dig till idylliska Rinneln och dess kanal genom att cykla eller köra bil förbi flygplatsen, vid Degernäskorsningen sväng ned till Sand från Obbolavägen. Du kommer först till Svea Skogs fröplantage*, håll höger när vägen delar sig. Sedan kommer en mysig liten båthamn vid SCA's pumpstation**, och sedan kan man följa Sandvägen söderut mot Rinneln. Du passerar under Umeälvsbron med dess Botniabana. Notera att detta är Sveriges 5:e längsta bro, längre än Höga Kustenbron! Ja det är sant, för Umeälvsbron fortsätter som bro också över land.


Ett annat sätt att uppleva Rinneln är att hoppa ombord på M/S Sandskär, dvs Räkbåten, som avgår från centrala Umeå vid Restaurang Sjöbris mellan broarna. Välj mellan räkfrossetur eller skärgårdsbuffé med bl.a fisk- och skaldjurssoppa, västerbottenspaj och en massa kallskurna delikatesser. Upplev Rinneln vattenvägen.


Välkommen att dela med dig av upplevelser vid Rinneln. Tagga dina foton i området med #rinneln


*Svea Skog, genom Svenska Skogsplantor AB, bedriver ett utberett, inhägnat och kommersiellt fröplantage i Sand.

**SCA Obbola bedriver sin kommersiella verksamhet i Sand via deras pumstation med viktig intag av älvens saltfria processvatten till fabriken.

Båtfart 5 knop

Rinneln en historisk skärgårdsidyll med kor, räkbåt och naturreservat